Breaking News

Rola facylitatora w procesie ułatwień

Facylitacja

Facylitacja przekształciła się w odrębną dyscyplinę, która jest wykorzystywana na każdym poziomie organizacji, aby pomagać pracownikom w podejmowaniu szybkich, trafnych decyzji, rozwiązaniu problemu lub generowaniu kreatywnych pomysłów.

Facylitacja kontrolowanie sposobu pracy zespołu lub grupy, który wykorzystuje się w wielu obszarach biznesu, przy prowadzeniu spotkań, do prowadzenia procesów rozwoju grupy, złożonych i dobranych warsztatów i zajęć. Dobrze zarządzane i zorganizowane spotkania firmy lub działu pozwalają wszystkim uczestnikom wnieść swój wkład i poczuć się wartościowymi członkami zespołu. Dobre techniki facylitacji mogą sprawić, że spotkanie zorientowane na cel, warsztaty szkoleniowe lub zajęcia grupowe będą bardziej produktywne. Metody facylitacji to narzędzia zarządzania, które mogą pomóc Twojemu zespołowi osiągnąć zamierzone cele.

Czym są techniki facylitacji?

Trenerzy, facylitatorzy i moderatorzy wykorzystują techniki facylitacji, aby zaangażować uczestników, zrozumieć dynamikę grupy i zapewnić osiągnięcie celu spotkania lub warsztatu. Dobre metody facylitacji mogą odnosić się zarówno do treści spotkania lub warsztatu, jak i do jego celów. Dziś wiele spotkań i warsztatów odbywa się online. W przypadku spotkań wirtualnych rola moderatora ma kluczowe znaczenie dla dobrze przeprowadzonej i dobrze moderowanej sesji.

Rola facylitatora

Facylitatorzy powinni posiadać umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i przywódcze, aby zarządzać produktywnym spotkaniem. Skuteczny facylitator:

 • Rozpoznaje wartość czasu grupy i wykorzystuje go do pożądanego efektu

 • Zachowuje neutralność podczas zajęć grupowych i nie stara się wpływać na wynik sesji

 • Zachęca wszystkich członków do udziału poprzez interaktywne działania

 • Deleguje obowiązki, takie jak robienie notatek czy prowadzenie czasu dla uczestników

 • Posiada wyjątkowe umiejętności interpersonalne oraz umiejętność kontrolowania polityki grupowej

 • Jest asertywny, ale nie apodyktyczny

 • Rozpoznaje, kiedy spotkanie odbiega od tematu i podejmuje działania, aby przywrócić je do zamierzonego programu

 • Pozostaje czujny przez całe spotkanie i może podsumować to, co powiedział mówca

 • Jest dobrym decydentem

 • Zapewnia postęp spotkania lub warsztatu w kierunku pożądanego celu

Jakie są korzyści z technik facylitacji?

Metody facylitacji zachęcają do demokratycznego podejmowania decyzji w organizacji i przyczyniają się do wzrostu kapitału ludzkiego. Oto kilka korzyści płynących z dobrych technik facylitacji:

 • Podnoszą morale zespołu, ponieważ każdy czuje, że jest częścią procesu decyzyjnego.

 • Możesz wdrożyć decyzję grupy, a nie tylko decyzję jednej osoby.

 • Możesz lepiej zrozumieć dynamikę grupy i zachęcać do pozytywnych relacji roboczych.

 • Poprzez  zajęcia grupowe, nawet najbardziej introwertyczny członek grupy może wnieść swój wkład.

 • Możesz rozwiązywać konflikty w grupie na etapie planowania, ułatwiając wykonanie.

 • Dzięki dobrze moderowanym sesjom metodycznym techniki te mogą zaoszczędzić czas i zasoby organizacji.

 • Pozytywnie zniechęca do grupowych walk o władzę.

 • Jeśli facylitator jest bezstronny, grupa zaufa mu i wynikowi spotkania.

 • Inspirują do kreatywnych i pomysłowych pomysłów i rozwiązań.

 • Grupa uczy się rozwijać silniejsze umiejętności rozwiązywania problemów.

Niektórzy mylą techniki facylitacji z technikami prezentacji, ale te dwie umiejętności mają na celu osiągnięcie różnych celów. Obie są metodami szkoleniowymi, ale prezentacja jest jak wykład, na którym ekspert dzieli się swoją wiedzą, a facylitacja to angażująca i partycypacyjna dyskusja lub działanie grupowe.

Dodaj komentarz