Breaking News

Nieplanowane przestoje maszyn budowlanych

Nieplanowane przestoje maszyn budowlanych

Wraz z końcem zimy pojawiają się pierwsze oznaki ożywienia w inwestycjach drogowych i budowlanych. Z dnia na dzień obserwujemy, jak coraz więcej projektów przechodzi z etapu „idei” do fazy „realizacji”. Na place budów czy obszary objęte remontami wkraczają pierwsze ekipy fachowców. Wjeżdża także ciężki sprzęt, którego sprawność będzie miała kluczowe znaczenie dla prawidłowego, terminowego i bezpiecznego przebiegu prac. Na jakie kwestie warto zwrócić szczególną uwagę, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nieplanowanych przestojów maszyn i pojazdów budowlanych?

Awarie sprzętu budowlanego najczęściej wiążą się nieplanowymi przestojami, które generują dodatkowe wydatki na naprawy i części zamienne, opłaty za wynajęcie urządzeń zastępczych, godziny nadliczbowe operatorów, a nawet kary za niedotrzymanie terminów wykonania robót.

Mogą także prowadzić do pogorszenia reputacji firmy i utraty potencjalnych klientów.

Shell Lubricants przeprowadził badanie, obejmujące 400 wywiadów z przedstawicielami branży budowlanej, w którym m.in. zidentyfikował czynniki mające wpływ na pojawianie się przestojów, a co za tym idzie rentowność prowadzonego biznesu[1]. Zgodnie z zebranymi danymi 34% polskich firm budowlanych często doświadcza awarii spowodowanych nieskutecznym smarowaniem maszyn i pojazdów. Co więcej aż 72% respondentów z Polski jest zdania, że oszczędności może przynieść prowadzenie skutecznej strategii konserwacji sprzętu budowlanego.

„Prowadzenie przemyślanej gospodarki smarnej ma kluczowy wpływ na wydajność i bezawaryjność maszyn budowlanych. Dlatego firmy, którym zależy na obniżeniu całkowitego kosztu utrzymania i zwiększeniu efektywności, powinny nadać jej priorytetowe znaczenie. Ważne, żeby obejmowała nie tylko zakup wysokiej jakości olejów i smarów, ale także ich odpowiednie magazynowanie, użytkowanie i regularne wymienianie, szczegółowe dokumentowanie realizowanych czynności serwisowych i przeglądów czy wykonywanie analiz stanu środków smarnych i maszyn. W przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się wiele różnych maszyn i środków smarnych czy w takich, w których nie ma wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu ds. utrzymania ruchu, najlepszym rozwiązaniem jest oddanie tego obszaru w ręce specjalistów zewnętrznych. Eksperci Shell oferują swoim klientom ogromne wsparcie w kwestii utrzymania ruchu. Nie tylko znają specyfikę branży budowlanej i potrafią zdefiniować wymagania maszyn w kwestii smarowania, ale także mają dostęp do najbardziej zaawansowanych usług
i środków smarnych. Co więcej, są w stanie ocenić funkcjonowanie firm obiektywnie, a więc mogą dostrzec więcej szans na rozwój czy problemów” – powiedział Robert Gałkowski, ekspert techniczny Shell Polska.

Przewidywanie i zapobieganie awariom

Wymiana uszkodzonego podzespołu w maszynie czy pojeździe nie powinna następować dopiero w momencie wystąpienia poważnej awarii prowadzącej do przestoju. Wadliwa część powinna być zidentyfikowana wcześniej, a jej naprawa czy wymiana powinny być zaplanowane tak, aby nie przerywać ciągłości prowadzonych robót. Dzięki proaktywnemu podejściu do konserwacji maszyn budowlanych można zmaksymalizować efektywność, zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracy i zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieplanowanych przestojów. Kluczem do sukcesu jest zdolność do przewidywania potrzeb serwisowych urządzeń i pojazdów. Jest to możliwe dzięki wykonywaniu analiz laboratoryjnych stanu środków smarnych i maszyn budowlanych, które są oferowane np. w ramach usługi Shell LubeAnalyst. Analizy pozwalają zrozumieć sposób działania olejów i smarów w różnych urządzeniach i warunkach pracy, kontrolować wszelkie zmiany w działaniu maszyn i produktów smarnych, właściwie je interpretować na podstawie założonych wskaźników czy efektywnie zarządzać harmonogramem działań serwisowych. Istotną korzyścią płynącą z wykorzystania usługi Shell LubeAnalyst jest możliwość wcześniejszego wykrycia potencjalnych problemów związanych z olejami, smarami i maszynami. Dzięki wiedzy na temat występujących anomalii można odpowiednio wcześnie podjąć skuteczne działania zapobiegające awariom i nieplanowanym przestojom, a co za tym idzie zoptymalizować działania operacyjne w przedsiębiorstwie i zmniejszyć całkowity koszt użytkowania (TCO, z ang. Total Cost of Ownership).

Redukcja ryzyka występowania nieplanowanych przestojów to ciągły i złożony proces. Istotne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz prowadzenie przemyślanej gospodarki smarnej, a więc także wybór wysokiej jakości olejów i smarów. Dział olejowy Shell, odpowiadając na potrzeby rynku, normy środowiskowe i wymagania coraz bardziej zaawansowanych maszyn i pojazdów, stale rozwija ofertę usług oraz środków smarnych dla branży budowlanej. Obejmuje ona m.in. smary Shell Gadus, oleje hydrauliczne Shell Tellus, oleje silnikowe Shell Rimula czy oleje do przekładni i skrzyń biegów Shell Spirax.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.shell.pl/budownictwo


[1] Badanie „Powering Peak Performance” zostało przeprowadzone w 2018 roku na zlecenie Shell Lubricants przez firmę badawczą Edelman Intelligence na podstawie 400 wywiadów z pracownikami z sektora budowlanego, którzy kupili, mieli wpływ na zakup lub używali środków smarnych / smarów w ramach wykonywanej pracy na terenie 8 europejskich krajów (Francji, Włoch, Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Turcji, Holandii, Hiszpanii)). Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.edelmanintelligence.com

Dodaj komentarz