Mały ZUS 2022 – ile wynosi i kto może z niego skorzystać?

skladki zus

Mały ZUS to ulga w opłacaniu składek ZUS dla przedsiębiorców uzyskujących małe przychody. Pierwszy raz pojawiła się w 2019 roku. Ponieważ pierwsza forma ulgi została przyjęta zarówno z entuzjazmem jak i krytyką, przekształcono ją na „mały ZUS plus”. 

Kto może skorzystać z małego ZUS?

Z małego ZUS mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekracza 120 000 zł. Firmy spełniające ten warunek mogą opłacać składki od indywidualnie określonej podstawy. Bazą do tej podstawy jest uzyskany przez przedsiębiorcę dochód.

Z małego ZUS nie mogą skorzystać osoby, które:

  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły działalność krócej niż 60 dni,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy,
  • wykorzystały limit ulgi mały ZUS lub mały ZUS plus. Limit ten wynosi 36 miesięcy, czas trwania obu ulg sumuje się. Oznacza to, że przez 3 lata można korzystać z ulgi mały ZUS, po tym okresie traci się prawo do ulgi i przez minimum 2 lata należy opłacać składki w normalnej wysokości. Po upływie tego czasu można ponownie ubiegać się o prawo do ulgi,
  • rozliczają się za pomocą karty podatkowej i są zwolnione z podatku VAT.

Ile wynosi mały ZUS?

Odpowiedz na pytanie, ile wynosi Mały ZUS nie jest proste. W tym celu trzeba skorzystać we wzoru zawartego w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.  Należy podzielić roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym oraz pomnożyć całość przez 30. Wynik powinien zostać zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Otrzymaną w ten sposób liczbę mnoży się przez stały współczynnik, który wynosi 0,5, a ostateczny wynik zaokrągla do pełnych groszy, czyli dwóch miejsc po przecinku.

Jakie zalety i wady ma mały ZUS?

Ogromną zaletą małego ZUS jest to, że brane pod uwagę są dochody z zeszłego roku. Jeśli więc przedsiębiorca przekroczy limit w tym roku, nie ma zagrożenia utraty ulgi. Wymiar składek ustalany jest od przychodu, dzięki czemu można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorczych osób dopiero rozkręcających swój biznes. Fakt, że takie przedsiębiorstwo nie ponosi takich samych kosztów jak dobrze prosperujące biznesy powoli łatwiej utrzymać się na rynku.

Zasadniczym minusem jest czas trwania ulgi. W okresie 5 lat z ulgi można korzystać tylko przez trzy lata, a potem przez kolejne dwa trzeba płacić normalne składki. Niższe składki automatycznie łączą się z niższą emeryturą, wszak na koncie emerytalnym przedsiębiorcy pojawia się mniej pieniędzy. Ma to wpływ nie tylko na wysokość przyszłej emerytury, ale także świadczeń przysługujących z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego. Wysokość tych świadczeń jest obliczana na podstawie wysokości składek na te ubezpieczenia.

 Chcąc zapoznać się z innymi informacjami na temat prawa, podatków, księgowości, biznesu i kadr warto odwiedzić stronę: poradnikprzedsiebiorcy.pl