Breaking News

Raport Mastercard: Polki coraz bardziej przedsiębiorcze

Raport Mastercard: Polki coraz bardziej przedsiębiorcze
  • Polska znalazła się w czołówce 10 krajów, które oferują kobietom dobre warunki do prowadzenia biznesu, w rankingu Mastercard Index of Women Entrepreneurs
  • Polki w kierowaniu własnymi firmami upatrują szans na poprawę swojej sytuacji materialnej
  • Odsetek firm kierowanych przez kobiety – 28% – plasuje Polskę na 15. pozycji na świecie i na 5. w Europie

 Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Mastercard zaprezentował nową edycję rankingu dotyczącego przedsiębiorczości kobiet – Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE). Polska znalazła się wśród 10 krajów, w których warunki do prowadzenia biznesu przez kobiety są najlepsze. Raport pokazuje też, że Polki kierują 28% firm w kraju, co daje Polsce dobrą, 15. pozycję na świecie i 5. w Europie (po Rosji, Portugalii, Hiszpanii i Węgrzech).

Przedmiotem badania Mastercard jest przedsiębiorczość kobiet mierzona w 58 krajach, dzięki czemu ranking obejmuje swoim zasięgiem 80% aktywnych zawodowo kobiet na całym świecie. Ostateczna wartość indeksu jest średnią ważoną trzech elementów. Pierwszy z nich to udział kobiet w rynku pracy, w tym ich odsetek na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych, czy też aktywność zawodowa kobiet. Drugą składową stanowi dostęp kobiet do zasobów wiedzy i środków finansowych. Trzecim elementem Mastercard Index of Women Entrepreneurs są przyjazne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – ogólnie, w tym przez kobiety.

Kraje najprzyjaźniejsze przedsiębiorczyniom

Z rankingu Mastercard Index of Women Entrepreneurs wynika, że choć aktywność przedsiębiorczych kobiet globalnie rośnie, to jednak wciąż istnieją znaczne nierówności, które są powszechnym czynnikiem hamującym rozwój ich potencjału.

Kobiety prowadzące własną działalność radzą sobie lepiej w rozwiniętych gospodarkach. Spośród 20 wiodących w rankingu krajów 80% stanowią te o wysokich dochodach, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Wyniki potwierdziły, że na rynkach otwartych i dynamicznych, które oferują wysoki poziom wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym dla firm z sektora MŚP, procentowy udział biznesów prowadzonych przez kobiety jest wyższy. Mogą one czerpać z wielu rozwiązań pomocowych, w tym dostępu do kapitału, usług finansowych, a także programów akademickich.

Polska zajęła w rankingu Mastercard Index of Women Entrepreneurs 10. pozycję na 58 badanych krajów. Pomimo spadku o jedną pozycję w porównaniu do roku ubiegłego, wynik ten plasuje Polskę w czołówce krajów oferujących najlepsze warunki do prowadzenia własnego biznesu. Na podium znalazły się w tym roku USA (nowy lider), Nowa Zelandia i Kanada. Ranking zamykają natomiast kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a także Indie i Bangladesz. Największy awans w stosunku do poprzedniego rankingu zanotowała Francja (+6,8 pkt.), natomiast największy spadek Szwecja (-7,3 pkt.).

Kraje oferujące najlepsze warunki do prowadzenia własnej działalności przez kobiety (wskaźnik Mastercard Index of Women Entrepreneurs):

1. Stany Zjednoczone – 70,3

2. Nowa Zelandia – 70,2

3. Kanada – 69,0

4. Izrael – 68,4

5. Irlandia – 67,7

6. Tajwan – 66,2

7. Szwajcaria -65,8

8. Singapur – 65,6

9. Wielka Brytania – 65,6

10. Polska – 65,1

Kobiety prowadzą własne firmy również z konieczności

Indeks sugeruje również, że aktywność przedsiębiorczyń niekoniecznie idzie w parze z bogactwem i rozwojem gospodarczym kraju. Pod względem wskaźnika firm prowadzonych przez kobiety w rankingu prowadzi Uganda (38,2%), przed Ghaną (37,9%) i Botswaną (36,0%). Uważa się, że kobiety stają się tam przedsiębiorcami z konieczności. Muszą zdobyć środki na utrzymanie, mimo braku kapitału i dostępu do usług ułatwiających prowadzenie biznesu.

Kraje z największym udziałem procentowym firm prowadzonych przez kobiety:

1. Uganda – 38,2%

2. Ghana – 37,9%

3. Botswana – 36,0%

4. Stany Zjednoczone – 35,1%

5. Nowa Zelandia – 31,8%

(…)

15. Polska 28%

Firmy zarządzane przez kobiety to silny katalizator wzrostu gospodarczego, poprawiający jakość życia dla wszystkich. Nasze badanie rzuca światło na nierówności i wykluczenie, które wciąż uniemożliwiają kobietom realizację ich potencjału. Nadszedł czas, aby rządy i organizacje zjednoczyły się, aby wspierać kobiety w rozwoju ich firm poprzez wyeliminowanie uprzedzeń związanych z płcią i zapewnienie im większego dostępu do edukacji i nowoczesnych usług finansowych – powiedziała Ann Cairns, wiceprezes Mastercard.

Inne ciekawe wnioski z raportu Mastercard Index of Women Entrepreneurs:

  • Kobiety mają coraz lepszą pozycję w biznesie w gospodarkach rozwijających się, w tym w: Ekwadorze, Indonezji, Filipinach, Wietnamie, Ghanie, Nigerii i Ugandzie. Nierówności między płciami zmniejszyły się również w Angoli, Malawi, Kostaryce, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Tajwanie, dzięki istotnym, nowym rozwiązaniom wprowadzonym w tych krajach, ułatwiającym prowadzenie biznesu.
  • Na niektórych rynkach, gdzie warunki kulturowe i społeczne nie są optymalne, kobiety mają niezwykłą zdolność do wykorzystywania możliwości i rozwijania się jako właścicielki firm, pomimo przeciwności. Dotyczy to rynków, które pomimo braku akceptacji kulturowej czy zachęty społecznej cechują się wysokimi wskaźnikami w zakresie przedsiębiorczości kobiet i szans na poprawę standardu życia. Według Banku Światowego 45% gospodarek na całym świecie ma przepisy, które utrudniają kobietom podjęcie decyzji o dołączeniu i pozostaniu na rynku pracy.
  • Badanie pokazuje również znaczne różnice wewnątrzregionalne, a w niektórych krajach różnice kulturowe odgrywają istotniejszą rolę niż poziom zamożności. Na przykład w Azji Wietnam oferuje przyjaźniejsze warunki dla przedsiębiorczyń niż Japonia czy Korea Płd.

Mastercard angażuje się w wyrównywanie szans kobiet w biznesie, w tym wspiera przedsiębiorczynie. Dotyczy to nie tylko programów akceleracyjnych, takich jak Start Path Global, ale też pomoc dla kobiet prowadzących biznesy na rynkach rozwijających się, która obejmuje dostęp do mikrokredytów i nowych, cyfrowych rynków, a także do szkoleń w zakresie umiejętności finansowych oraz do niezbędnych narzędzi i usług.

Pełna wersja raportu Mastercard Index of Women Entrepreneurs jest dostępna tu: http://bit.ly/MastercardMIWE

Informacje o rankingu

Indeks Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2019 to już trzecia edycja raportu przedstawiającego postępy i osiągnięcia przedsiębiorczyń. Indeks śledzi uwarunkowania leżące u podstaw nierówności między płciami w biznesie już w 58 krajach na całym świecie. Ranking reprezentuje prawie 80% światowej siły roboczej kobiet. Bada on sytuację przedsiębiorczyń na 3 poziomach: (i) możliwość awansu kobiet (ii) zasobów wiedzy i środków finansowych oraz (iii) warunków prowadzenia działalności. Wyniki rzucają również światło na to, które czynniki i warunki są najbardziej sprzyjające w zmniejszaniu różnic między kobietami i mężczyznami w przedsiębiorczości lub najbardziej hamujące rozwój kobiet w biznesie.

O Mastercard

Mastercard jest globalną firmą technologiczną działającą w obszarze płatności. Wprowadzamy innowacje, dzięki którym transakcje są bezpieczniejsze, prostsze i bardziej inteligentne. W efekcie włączamy się w rozwój cyfrowej gospodarki, która wyrównuje szanse i przynosi korzyści wszystkim. Dzięki bezpiecznemu wykorzystaniu danych oraz możliwościom naszej sieci, usługi i rozwiązania Mastercard pomagają konsumentom, instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu wykorzystać w pełni swój potencjał. Łącząc siecią Mastercard ponad 210 krajów i terytoriów, realizujemy wizję zrównoważonego świata, który otwiera przed każdym wyjątkowe, bezcenne możliwości. Dowiedz się więcej o tym, jak nasze innowacje wpływają na świat i włącz się do rozmowy na Twitterze @MastercardPL, na profilu firmy na LinkedIn oraz w Centrum Prasowym Mastercard.

Dodaj komentarz