Jakie są korzyści z zawarcia umowy sprzedaży u notariusza?

wspolpraca z notariuszem

Zawarcie umowy sprzedaży u notariusza może wydawać się formalnością, jednak warto pamiętać, że takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści. Wybór renomowanego specjalisty daje obu stronom poczucie bezpieczeństwa, a także gwarantuje przestrzeganie prawa. W dalszej części artykułu przedstawione zostaną trzy najważniejsze zalety związane z takim rozwiązaniem, które przekonają każdego, że warto zawrzeć umowę sprzedaży u notariusza.

Umowa sprzedaży zawarta przed notariuszem – jakie ma zalety?

Notariusz to osoba zaufania publicznego, której zadaniem jest dbać o legalność i rzetelność wszystkich czynności prawnych, których dokonuje. W przypadku umów sprzedaży, notariusz sprawdzi stan prawny nieruchomości oraz innych przedmiotów umowy, co może uchronić przed ewentualnymi problemami prawnymi w przyszłości. Ponadto, notariusz z kancelarii notarialnej Kraków Kielecka sporządza projekt umowy, który jest dostosowany do potrzeb stron oraz zgodny z obowiązującym prawem. Dzięki temu strony mają pewność, że transakcja przebiegnie sprawnie i zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Jednym z głównych zadań notariusza jest ochrona interesów zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Dlatego podczas sporządzania umowa sprzedaży Kraków notariusz dba o uwzględnienie postulatów każdej ze stron, jednocześnie zachowując neutralność i nie wpływając na ich decyzje. Dzięki temu obie strony transakcji mają pewność, że ich prawa są chronione i umowa będzie zawarta zgodnie z wolą każdej z nich. Warto również dodać, że notariusz ma obowiązek informować strony o ewentualnych konsekwencjach prawnych wynikających z zawartych postanowień oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących treści umowy.

Notariusz nie tylko dba o legalność i ochronę interesów stron, ale również gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie transakcji. Do jego obowiązków należy m.in. sprawdzenie tożsamości osób zawierających umowę, umieszczenie w aktach notarialnych wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dopełnienie wymaganej formy prawnej czynności – akty notarialne są bowiem domniemywane ważne. Ponadto, notariusz sporządza odpisy umowy dla każdej ze stron oraz przechowuje oryginał w swoim archiwum, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnymi utratami czy zniszczeniami dokumentów.