Doradztwo logistyczne – na czym polega i kiedy warto z niego skorzystać_

Doradztwo logistyczne

Każde przedsiębiorstwo, które chce zwiększyć efektywność swojego funkcjonowania w zakresie planowania i realizowania procesów logistycznych, powinno rozważyć skorzystanie z kompleksowego doradztwa logistycznego. Jest to bowiem najszybszy i najskuteczniejszy sposób na wychwycenie wszelkiego rodzaju problemów oraz opracowanie i wdrożenie najbardziej efektywnych rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie całego systemu.

Jakie są cele doradztwa logistycznego?

Zewnętrzne doradztwo logistyczne umożliwia obiektywną ocenę funkcjonowania obecnego systemu logistycznego w przedsiębiorstwie, wraz z wychwyceniem wszystkich słabych punktów. Dla doradców jest to o wiele prostsze niż dla pracowników firmy, którzy jednak mogą nie wykazywać się całkowitą obiektywnością w swoich ocenach. Poza tym doradztwo logistyczne ma za zadanie zaoferowanie nowoczesnych rozwiązań w kwestii usprawnienia pracy magazynów, z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi i systemów planowania oraz zarządzania magazynem.

Głównymi celami doradztwa logistycznego jest zatem wychwycenie wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu magazynu, znalezienie rozwiązań, które zoptymalizują wszelkie procesy oraz pomoc w ich drożeniu. Przy czym sytuacje, w których doradztwo logistyczne jest szczególnie wskazane, to przede wszystkim nieefektywnie prowadzone zarządzanie procesami magazynowymi albo planowana inwestycja w rozbudowę infrastruktury magazynowej lub całkowite przeorganizowanie pracy w magazynie.

Jak w wygląda w praktyce doradztwo logistyczne?

W praktyce doradztwo logistyczne rozpoczyna się od audytu logistycznego magazynu, który bada efektywność wszystkich procesów magazynowych. Pozwala to na zidentyfikowanie istniejących problemów oraz opracowanie rekomendacji, które mają za zadanie usprawnić pracę magazynu, łącznie z optymalizacją wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej. Sprawdzić należy także jakość obsługi klienta pod kątem sprawności realizowanych dostaw.

Następnie opracowywane są koncepcje usprawnień pracy magazynu oraz projekt systemu zarządzania procesami logistycznymi. Zaproponowane rozwiązania mają za zadanie zwiększyć efektywność wszystkich procesów.

Efekty doradztwa logistycznego

Zmiany wprowadzone przez zastosowanie rozwiązań, które opracowano na podstawie audytu i dogłębnych analiz procesów logistycznych, pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, udoskonalenie pracy magazynu poprzez sprawniejsze zarządzanie łańcuchem dostaw i w końcu wdrożenie takich rozwiązań, które w konkretnym przypadku są najbardziej wydajne.

Trzeba bowiem pamiętać, że rozwiązania dobre dla jednego przedsiębiorstwa, mogą okazać się kompletnie nietrafione dla innego. Doradztwo logistyczne polega zatem przede wszystkim na dopasowaniu konkretnych środków, systemów i metod działania magazynu do możliwości i potencjału danego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, najważniejszym efektem skorzystania z doradztwa logistycznego jest zwiększenie wydajności i wielowymiarowe usprawnienie procesów logistycznych oraz optymalizacja kosztów magazynowania.