Zatrudnienie cudzoziemców – o czym należy pamiętać?

Polskie prawo przewiduje kilka możliwości na legalizację zatrudnienia cudzoziemców. Z pewnością proces ten wymaga więcej formalności, aniżeli w przypadku zatrudnienia obywateli danego kraju. O czym należy pamiętać? Podpowiadamy.

Zatrudnienie cudzoziemców – od czego zacząć?

W pierwszej kolejności warto mieć świadomość tego, że mówiąc o cudzoziemcach mamy na myśli osoby spoza krajów Unii Europejskiej. Coraz więcej osób spoza kraju decyduje się na podjęcie pracy w Polsce, dlatego też powstaje coraz więcej miejsc takich jak obsługa zatrudnienia cudzoziemców w Krakowie. Powodów takiej emigracji może być wiele. W roku 2020 państwo podpisało specjalną ustawę, której nowelizacji zwalnia niektórych obcokrajowców z posiadania zezwolenia na pracę. Należą do nich między innymi osoby, które wykonują zawody medyczne i posiadające wizy humanitarne. O takie pozwolenie nie muszą się ubiegać również osoby, które posiadają zezwolenie na pobyt czasowy związany z wykształceniem bądź są członkami rodziny obywateli Rzeczpospolitej.

Zatrudnienie cudzoziemców – zezwolenie typu A i B

Zezwoleniami typu A i B powinni zainteresować się wszyscy przedsiębiorcy, którzy posiadają swoją firmę na terenie kraju. Cudzoziemiec musi spełnić dwa warunki. Nie może on być członkiem państwa należącego do Unii Europejskiej oraz nie może być ustawowo zwolniony z obowiązku posiadana zezwolenia na pracę. Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość tego, że w niektórych przypadkach cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Należą do nich między innymi posiadanie statusu uchodźcy nadany przez Rzeczpospolitą, zezwolenie na pobyt stały bądź np. korzystanie z ochrony czasowej na terytorium kraju. Tych powodów jest znacznie więcej. O zezwolenie na prace typu A I B występuje pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca.

Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca, który wykonuje prace na terytorium kraju w formie zorganizowanej działalności znajdującej się na terenie Rzeczpospolitej.