TBS-y wzbudzają większe zainteresowanie?

TBS-y wzbudzają większe zainteresowanie?

TBS-y dzięki rządowemu wsparciu mają pomóc w realizacji kolejnej fazy programu Mieszkanie Plus. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, ile mieszkań te instytucje wybudowały przez cały miniony rok.

Towarzystwa budownictwa społecznego od początku swojej działalności, czyli połowy lat 90 – tych wybudowały ponad 100 000 mieszkań. Z roku na rok, liczba lokali posiadanych przez TBS-y powoli wzrasta (dzięki nowym inwestycjom). Rząd w przyszłości zamierza wesprzeć te instytucje poprzez program Mieszkanie Plus. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, ile mieszkań TBS-y wybudowały bez dodatkowego wsparcia w 2019 r.

Towarzystwa budownictwa społecznego są jedną z tych grup inwestorów mieszkaniowych, dla których Główny Urząd Statystyczny regularnie podaje wyniki inwestycyjne.

Według danych GUS, liczba mieszkań ukończonych przez TBS-y w ostatnich latach wyglądała następująco:

 • 2009 r. – 3 600
 • 2010 r. – 3 129
 • 2011 r. – 1 980
 • 2012 r. – 1 146
 • 2013 r. – 1 308
 • 2014 r. – 1 715
 • 2015 r. – 1 265
 • 2016 r. – 1 340
 • 2017 r. – 1 486
 • 2018 r. – 1 510
 • 2019 r. – 2 472

Uwagę zwraca wynik z 2019 roku, który okazał się znacznie lepszy od wcześniej notowanych wartości. Jest to efekt wzrostu liczby mieszkań, które TBS-y rozpoczęły w 2017 r. (1690). Analogiczne wyniki towarzystw budownictwa społecznego z dwóch kolejnych lat były już gorsze (odpowiednio: 1284 – 2018 r. oraz 1515 – 2019 r.). Właśnie dlatego można przypuszczać, że w 2020 r. i 2021 r. liczba oddawanych do użytku mieszkań społecznych znów zmaleje.

Ciekawie prezentuje się również klasyfikacja miast na prawach powiatu i powiatów, w których przez cały 2019 r. TBS-y ukończyły najwięcej mieszkań. Mowa o następujących lokalizacjach:

 • Szczecin – 369
 • Poznań – 362
 • Wrocław – 117
 • Kalisz – 112
 • Leszno – 96
 • Gdańsk – 90
 • Toruń – 88
 • pow. wyszkowski – 78
 • pow. oławski – 76
 • pow. polkowicki – 76

Powyższe dane wskazują, że aktywność towarzystw budownictwa społecznego jest skupiona w zaledwie kilku dużych i średnich miastach na prawach powiatu.