Breaking News

SABMiller wyznacza nowe, ambitne cele zrównoważonego rozwoju

SABMiller zobowiązuje się do wspierania pół miliona małych firm, osiągnięcia światowego standardu wydajności wody oraz obniżenia całkowitego poziomu emisji dwutlenku węgla.

SABMiller, drugi co do wielkości na świecie producent piwa, rozwija program zrównoważonego rozwoju, który zdążył już w ubiegłych latach zdobyć uznanie na świecie. Tym razem firma wyznacza sobie nowe, ambitne cele, które pragnie osiągnąć do roku 2020.

Firma uważana za lidera w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju zobowiązała się do:

  • bezpośredniego wspierania ponad pół miliona małych przedsiębiorstw, poprzez wspomaganie ich rozwoju, poprawianie źródeł utrzymania i wspieranie rozwoju lokalnego;
  • osiągnięcia światowego standardu wydajności wody na poziomie 3,0 l wody na jeden litr wyprodukowanego piwa, a także do zabezpieczenia zasobów wody, z których korzystają browary firmy wespół ze społecznościami lokalnymi, poprzez partnerstwa zawierane na rzecz określonych zasobów wodnych w obszarach stojących w obliczu zagrożenia niedoborem wody;
  • ograniczenia emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na litr wyprodukowanego piwa – o 25% w całym łańcuchu dostaw („od pola do stołu”) oraz o 50% we wszystkich browarach;
  • znaczącej poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i produktywności zasobów, poprzez wyznaczenie określonych celów w odniesieniu do poszczególnych zbóż i regionów upraw;
  • promowania umiarkowanej i odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu poprzez doskonalenie globalnych i lokalnych programów mających na celu dotarcie do wszystkich konsumentów piw SABMiller.

Nowy program pod hasłem Postaw na piwo to najnowsze podejście firmy do zrównoważonego rozwoju będącego kluczowym elementem strategii biznesowej SABMiller. U jego sedna leży wspieranie roli, jaką małe firmy na całym świecie odgrywają w generowaniu wzrostu gospodarczego i ograniczaniu ubóstwa. Na rzecz budowy wspólnego wzrostu, zrównoważonego wykorzystania zasobów i odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, SABMiller wykorzystuje cały łańcuch dostaw – od rolników do detalistów.

Dzisiejsze społeczeństwo stoi przed poważnymi wyzwaniami, a stawka staje się coraz wyższa. Ubóstwo, niedostatek wody, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywności i szkody wynikające z nadużycia alkoholu wymagają pilnej uwagi w imię przyszłego dobrobytu – mówi Alan Clark, Prezes SABMiller. – Te naglące kwestie dotyczą zarówno społeczności, jak i firm i rządów, musimy je więc rozwiązywać wspólnie. Długotrwały sukces odniosą tylko te firmy, które są gotowe włączyć się we wspólne rozwiązywanie problemów. To dlatego właśnie podejście to stanowi integralny element strategii naszej firmy.

Kompania Piwowarska będzie realizowała nowe priorytety między innymi poprzez wdrożenie programu szkoleń dla firm rodzinnych, z którymi pośrednio współpracujemy, co pozwoli im osiągać lepsze wyniki biznesowe. Nasza działalność w dziedzinie CSR tym samym będzie całkowicie zbieżna z naszymi celami biznesowymi. Oprócz tego będziemy kontynuowali nasze wieloletnie kierunki działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – dbając o rozwój pracowników, współpracując z lokalnymi społecznościami, ograniczając zużycie wody i energii, a także aktywnie promując odpowiedzialną konsumpcję alkoholu. Osiągnięcia nasze zostały już wielokrotnie docenione, m.in. w tegorocznym Rankingu Odpowiedzialnych Firm, gdzie Kompania Piwowarska uzyskała pierwsze miejsce wśród firm kategorii dóbr konsumpcyjnych, zajmując jednocześnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Nowe podejście do odpowiedzialności społecznej pozwoli jeszcze efektywniej planować długofalowe działania i lepiej odczytywać potrzeby naszych partnerów – mówi Paweł Kwiatkowski, dyrektor ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej.

Piwo z zasady jest produktem lokalnym, a my jesteśmy mocno zakorzenieni w społecznościach, gdzie jest ono warzone i konsumowane – twierdzi Andy Wales, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju SABMiller. – W ramach biznesowego podejścia SABMiller do zrównoważonego rozwoju opracowaliśmy innowacyjne sposoby ochrony zasobów wodnych, stworzyliśmy nowe piwa wykorzystujące lokalne produkty rolne, np. sorgo czy maniok, a także wypracowaliśmy duże oszczędności w zakresie wydajności dwutlenku węgla i wody. Jest to kolejny, naturalny krok zabezpieczający na przyszłość ścieżkę wzrostu naszej firmy.

Dodaj komentarz