O przyszłości handlu instrumentami finansowymi na GPW

O przyszłości handlu instrumentami finansowymi na GPW

Podczas otwartego spotkania Blockchain Club Alior Banku, które odbędzie się w środę 3 kwietnia br. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, eksperci podejmą wyzwanie i spróbują określić jaka jest przyszłość obrotu instrumentami finansowymi w świetle dynamicznie rozwijającej się technologii blockchain. Prelegenci podzielą się także swoimi doświadczeniami i zdefiniują zalety tokenizacji aktywów.

Arkadiusz Regiec, CEO oraz Witold Sosnowski, CTO w firmie TokenBridge przedstawią uczestnikom wizję przyszłości handlu instrumentami finansowymi, opowiadając o zaletach tzw. tokenizacji aktywów i dzieląc się swoim doświadczeniem w tym zakresie.

Zagadnienie, które poruszą eksperci, stanowi obecnie jeden z głównych trendów implementacji technologii blockchain w finansach.

Dowodem na to jest zainteresowanie tematem m.in. największych światowych podmiotów organizujących obrót papierami wartościowymi, takich jak NYSE, jak również świadomość istotności postępu technologicznego i aktywne działania w kierunku reorganizacji obrotu aktywami podmiotów na rynkach lokalnych takich jak GPW w Warszawie.

Arkadiusz Regiec jest prezesem zarządu oraz współzałożycielem spółki Beesfund – największej platformy equity crowdfundingu w Europie Środkowo-Wschodniej, zrzeszającej ponad 20 000 zarejestrowanych inwestorów. Jest także współzałożycielem i prezesem zarządu TokenBridge – firmy pracującej nad tokenizacją instrumentów finansowych (akcji, obligacji, ETF i surowców). Pełni także funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu. Jest wyznawcą siły społeczności oraz fascynatem nowych trendów na rynku finansowym. Jego dotychczasowe działania doprowadziły do pozyskania finansowania dla ponad 30 startupów, pozyskując dla nich łącznie 21 mln złotych.

Witold Sosnowski jest współzałożycielem wspomnianych fintechów – Beesfund oraz TokenBridge, w których, pełniąc funkcję CTO odpowiada za rozwój technologiczny. Jest pasjonatem nowych technologii i inwestowania, który przekłada swoje zainteresowania na prowadzone projekty.

Spotkanie Blockchain Club Alior Banku odbędzie się w środę 3 kwietnia, o godz. 18:00 w Sali Notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych technologią blockchain i jej wpływem na handel instrumentami finansowymi.

Dla osób, które chcą dołączyć do spotkania online odbędzie się transmisja na kanale Blockchain Club na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jUsOrsyQVHQ