JUBILEUSZOWA XX KONFERENCJA IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

JUBILEUSZOWA XX KONFERENCJA IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

ROZWÓJ POTRZEBUJE KAPITAŁU – RYNEK KAPITAŁOWY DLA INFRASTRUKTURY I INNOWACJI

5-8 marca 2020 roku

W dniach 5-8 marca 2020 roku odbędzie się jubileuszowa XX Konferencja Izby Domów Maklerskich „Rozwój potrzebuje kapitału – rynek kapitałowy dla infrastruktury i innowacji”. Udział w tegorocznej konferencji zapowiedziało ponad 300 przedstawicieli rynku kapitałowego, w tym goście honorowi, Pan Artur Soboń, Pełnomocnik Rządu ds. Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Pan Kamil Bortniczuk Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Celem projektu jest wspieranie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu obywateli.

– Silny krajowy rynek kapitałowy jest fundamentem wzrostu gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach. Im silniejszy będzie polski rynek kapitałowy, tym skuteczniej będzie służyć rozwojowi gospodarczemu kraju. Tegoroczna jubileuszowa konferencja IDM to podwójnie ważne wydarzenie na rynku kapitałowym. Zbiega się ona bowiem z początkiem wdrażania rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, której Izba była inicjatorem i której patronuje od kilku lat, a także startem PPK jednego z najważniejszych programów, który ma szansę wzmocnić krajowy rynek kapitałowy. Tematy te będą stanowiły główną oś dyskusji podczas XX Konferencji IDM w Bukowinie Tatrzańskiej. Jestem przekonany, że idee i rozwiązania proponowane przez uczestników debat zostaną uwzględnione w działaniach decydentów, co przełoży się na wzrost konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes IDM.

JUBILEUSZOWA XX KONFERENCJA IDM – NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE NA RYNKU KAPITAŁOWYM

XX Konferencja Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej to spotkanie przedstawicieli domów i biur maklerskich z administracją rządową, nadzorcą oraz członkami instytucji rynku kapitałowego, tj. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, funduszy inwestycyjnych oraz spółek notowanych na GPW. W trakcie warsztatów i paneli dyskusyjnych uczestnicy będą rozmawiali o kluczowych, dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego, tematach.

Konferencję otworzy panel Rynek kapitałowy dla infrastruktury i innowacji, potencjał realizacji strategii SRRK. W dyskusji wezmą udział: dr Marek Dietl – Prezes Zarządu GPW, dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Przewodniczący KNF, Piotr Kozłowski – Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao, Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu IDM, Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu KDPW, Grzegorz Zawada – Dyrektor Pionu Inwestycji i Bankowości Prywatnej PKO BP, Grzegorz Zieliński – Regional Director, Head of Central Europe and the Baltic States, EBOR.

W związku ze zmianami klimatu, w kontekście rosnącej świadomości odpowiedzialności za podejmowane decyzje biznesowe i promocji zielonej gospodarki ważnym obszarem poruszanym w Bukowinie będzie temat zrównoważonego rozwoju i finansowania inwestycji z obszaru SRI. W panelu Promowanie Zrównoważonego Finansowania wezmą udział: Kamil Bortniczuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Robert Kubin – Prezes Zarządu TFI PZU, Maciej Lachowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii PGNiG, Izabela Olszewska – Członek Zarządu GPW, Iwona Waksmundzka-Olejniczak – Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich PKN ORLEN, Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes Zarządu PFR.

Kolejnym tematem będzie temat związany z PPK i zwiększaniem udziału oszczędności w gospodarce.

O tym jak realizacja SRRK wpłynie na rynek będą rozmawiać: Paweł Borys – Prezes Zarządu PFR, Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego KNF, dr Wojciech Nagel – Członek Rady Nadzorczej ZUS, Przewodniczący Rady Fundacji GPW, Małgorzata Rusewicz – Prezes Izby IGTE oraz Prezes Zarządu IZFiA, Artur Wiza – Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Pierwszy dzień Konferencji zakończy dyskusja na temat zwiększenia efektywności instytucji pośredniczących, w której wezmą udział m.in.: Tomasz Bardziłowski – Dyrektor Zarządzający Ipopema Securities, Agata Gawin – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych UKNF, Bożena Kłopotowska – Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych, Biuro Maklerskie PKO BP, Piotr Kozłowski – Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao, Radosław Olszewski – Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BOŚ, Bartosz Świdziński – Członek Zarządu Erste Securities Polska.

W drugim dniu konferencji odbędzie się sześć paneli, które będą dotyczyć stabilności otoczenia regulacyjnego i nadzorczego, zwiększania płynności na rynku kapitałowym, wpływu krajowych funduszy inwestycyjnych na rozwój polskiej gospodarki, nowych wymogów regulacyjnych dla emitentów, wykorzystania konkurencyjnych nowych technologii oraz wzmacniania zaufania do rynku.

W dyskusji udział wezmą m.in.: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź, Przemysław Kurczewski – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Magdalena Łapsa-Parczewska – Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym UKNF, Jan Szewczak – Członek Zarządu PKN ORLEN S.A., Krzysztof Szułdrzyński – Partner Zarządzający, PwC Advisory, prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański – Wiceprezes Sądu IDM, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Prezes Sądu IDM.

Więcej o programie: http://konferencja.idm.com.pl/#!/program

W ramach warsztatów tematycznych uczestnicy będą dyskutowali o ochronie sygnalisty w spółkach oraz o venture capital jako klasie aktywów. Partnerami warsztatów są: Kancelaria Raczkowski oraz PFR Ventures i NCBR.

Więcej o warsztatach: http://konferencja.idm.com.pl/#!/program

Podczas konferencji, już po raz szósty, zostaną ogłoszone również wyniki Badania relacji inwestorskich
w spółkach z WIG30
, wspólnej inicjatywy Izby Domów Maklerskich oraz Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, której celem jest wyróżnienie spółek o najwyższych standardach komunikacji z rynkiem. Poprzez wysoki poziom polityki informacyjnej spółek notowanych na giełdzie budujemy zaufanie do rynku kapitałowego.


Więcej informacji: www.konferencja.idm.com.pl

Izba Domów Maklerskich

ul. Kopernika 17

00-359 Warszawa

Tel.: (22) 828 14 02


Izba Domów Maklerskich jest największą niezależną samorządową organizacją środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzesza obecnie 19 krajowych domów i biur maklerskich. Ich łączny udział w obrotach akcjami wszystkich krajowych domów maklerskich na GPW w 2019 r. wyniósł 95%. Misją IDM jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce oraz ochrona inwestorów.