Jakie normy muszą spełniać metalowe regały magazynowe?

regal magazynowy

Właściwa organizacja magazynu jest kluczowa dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Metalowe regały magazynowe są jednym z najważniejszych elementów tego układu, które muszą spełniać określone normy i przepisy. Dowiedz się, jakie są te normy oraz jak należy je stosować w praktyce.

Normy europejskie dotyczące regałów magazynowych

Najważniejszym źródłem wymagań dotyczących metalowych regałów magazynowych jest norma europejska EN 15629 – Specyfikacja dla projektowania i wykonania regałów paletowych. Ta norma zawiera szczegółowe informacje na temat wymaganych parametrów konstrukcji, takich jak nośność, materiały użyte oraz sposób ich montażu. Ponadto, w Polsce obowiązują również normy krajowe, takie jak PN-92/M-74002 – Regały magazynowe – Konstrukcje nośne z tworzyw sztucznych oraz PN-92/M-74001 – Regały magazynowe – Konstrukcje nośne z blachy stalowej. Zastosowanie się do tych norm pozwala na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz funkcjonalności instalacji magazynowych. Regały metalowe na wymiar oferuje m.in. producent regałów Taurus z Wrocławia

Uwzględnianie warunków pracy i obciążeń

W procesie projektowania i doboru regałów magazynowych konieczne jest uwzględnienie warunków pracy oraz obciążeń występujących w danym magazynie. Należy zatem uwzględnić takie czynniki jak: rodzaj towarów przechowywanych na regałach, masę jednostkową produktów, wysokość składowania na regale, ilość poziomów składowych czy wymagane prześwity pomiędzy regałami. Projekt regału powinien być dostosowany do specyfiki działalności magazynowej oraz dopuszczać możliwość modyfikacji w przyszłości, ze względu na rozwój przedsiębiorstwa i zmieniające się potrzeby.

Kontrola jakości i bieżąca konserwacja

Regularne kontrole jakości oraz bieżąca konserwacja są niezbędne dla zachowania właściwej kondycji regałów magazynowych. Przeprowadzenie przeglądu technicznego instalacji przez specjalistów pozwala na wykrycie ewentualnych uszkodzeń czy usterek, które mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowania. Warto również szkolić pracowników magazynu z zakresu obsługi sprzętu magazynowego oraz prawidłowego składowania towarów, aby uniknąć sytuacji nadmiernego obciążenia regałów czy ich przypadkowego uszkodzenia. Regularna konserwacja i dbałość o bezpieczeństwo pracy wpłyną na długą żywotność regałów oraz efektywność procesów magazynowych.