Jakie dokumenty są niezbędne, aby ubiegać się o kredyty i pożyczki na firmę?

Ubieganie się o kredyt firmowy na rozwój działalności czy pokrycie bieżących wydatków może być atrakcyjną formą finansowania. Odpowiednio wybrany kredyt będzie stanowił wsparcie dla przedsiębiorstwa i bezpośrednio przełoży się na zwiększenie przychodów osiąganych przez firmę. Może stanowić świetne narzędzie do tego, aby wspomóc rozwój przedsiębiorstwa i pomóc w wyprzedzeniu konkurencji. W celu ubiegania się o zobowiązanie udzielane na firmę niezbędne jest jednak przedstawienie odpowiednich dokumentów. Przygotowanie ich odpowiednio wcześniej pozwoli usprawnić całą procedurę i zdecydowanie szybciej pozyskać finansowanie dla przedsiębiorstwa.

Jakie dokumenty będą niezbędne?

Ubiegając się o kredyty i pożyczki firmowe niezbędne będzie przedstawienie stosownych dokumentów. Ich rodzaj w pewnym stopniu zależy od wybranej instytucji finansowej oraz formy prowadzonej działalności. Dokumenty, które należy przygotować to zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu REGON oraz potwierdzenie nadania NIP z Urzędu Skarbowego. W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa w formie spółki niezbędne będzie dodatkowo zaświadczenie KRS, statut spółki oraz umowa spółki razem z wszystkimi załącznikami i aneksami. Dodatkowo banki mogą wymagać zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami do ZUS, zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków z US, opinii innych banków w kwestii spłaty aktualnych zobowiązań, a także opinii banków prowadzących konta firmowe. Wszystkie te dokumenty mają na celu potwierdzić wiarygodność przedsiębiorstwa i potwierdzenie jego wypłacalności.

Ubieganie się o kredyt hipoteczny firmowy

Sytuacja dodatkowo komplikuje się w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny firmowy. W tym przypadku bank może poprosić dodatkowo o rachunki zysków i strat za ostatni rok, deklaracje podatkowe z poprzedniego roku, wykaz z księgi przychodów i rozchodów, decyzję z US w sprawie podatku czy deklarację VAT dla bieżącego roku. W dodatku w tym przypadku potrzebne mogą być dodatkowe ubezpieczenia, aby uzyskać kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości.