iTaxi inwestuje w rozwiązania Business Intelligence

iTaxi to dynamicznie rozwijająca się firma, która w ostatnim roku odnotowała 70% wzrost liczby kursów na terenie całej Polski, a w Warszawie – dwukrotny. Stały przyrost liczby kursów, a w konsekwencji również wzrost wolumenu danych, stworzył potrzebę wdrożenia elastycznej platformy Business Intelligence, która umożliwiła firmie natychmiastowy i kompleksowy wgląd w stan biznesu oraz zautomatyzowała czasochłonne procesy raportowe.

– Rozwiązania z zakresu Business Intelligence pomagają nam lepiej poznać nasz drugi, po pracownikach, najcenniejszy zasób – dane – i stać się firmą w pełni data-driven. Zależało nam również na analizowaniu danych w czasie rzeczywistym, aby móc na bieżąco reagować na problemy, monitorować podaż oraz aktualny popyt. Zdajemy sobie sprawę, że w naszym biznesie każda minuta jest na wagę złota, dlatego jednym z naszych celów jest natychmiastowe reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie rynku – mówi Gaweł Boguta, dyrektor IT w firmie iTaxi.pl.

Dzięki zaawansowanej platformie Business Intelligence iTaxi ma możliwość przeprowadzenia szczegółowych analiz danych dotyczących wszystkich aspektów działalności firmy w czasie rzeczywistym, takich jak m.in.: parametry przejazdów (ich liczba, rodzaj, długość trwania, czas dojazdu kierowcy, oceny przejazdu przez pasażera, wartość kursów), jak również dogłębnych analiz finansowych, poziomu popytu i podaży, działania algorytmu przydzielającego zlecenia, stanu postojów na terenach lotnisk czy dworców, statystyk dotyczących klientów B2B, wyników działań marketingowych i wiele innych. Analiza tych danych pozwala na bieżącą ocenę działania spółki i wyszukiwanie obszarów, które wymagają szczególnej uwagi lub dalszego rozwoju. Łatwy dostęp do danych dodatkowo ułatwia podejmowanie decyzji o priorytetach i kierunkach prac wszystkich działów, a także weryfikowanie hipotez i wykrywanie różnego rodzaju anomalii. Dane wykorzystywane są również do tworzenia algorytmów Machine Learning, dzięki którym iTaxi jest w stanie znacznie skrócić czas oczekiwania na taksówkę oraz zapewnić klientom jeszcze lepsze doświadczenia związane z korzystaniem z usług i aplikacji firmy.

Platforma Business Intelligence została wdrożona przez Datumo, firmę dostarczającą zaawansowane systemy do analiz procesów zachodzących w firmach. Podstawowym celem było wdrożenie hurtowni danych, która wspiera analitykę nie tylko w trybie dziennym, ale także w czasie rzeczywistym. Zanim jednak iTaxi zdecydowało się na wdrożenie pełnego rozwiązania, działania rozpoczęto od projektu PoC (proof of concept), który pomógł zweryfikować i potwierdzić realność wykonania planowanych prac, w oparciu o platformę danych dostarczaną przez Datumo – Storyteller.

Całość projektu realizowana była w metodyce Agile, pozwalającej na bieżąco weryfikować postępy projektu oraz łatwe korygowanie napotykanych problemów. Po stronie Datumo stał zespół specjalistów, a po stronie iTaxi – wsparcie w postaci analityka biznesowego. W wyniku rozmów i spotkań określono oczekiwania dotyczące obszarów analiz, a co dwa tygodnie można było obserwować postępy w tworzeniu poszczególnych raportów dotyczących pracy kierowców, działu floty i marketingu, realizowanych kursów oraz korzystania z usług przez klientów.

– Po czterech miesiącach intensywnych prac wdrożyliśmy platformę Storyteller, działającą w chmurze Google Cloud Platform oraz wykorzystującą technologię Druid. Wdrożenie spełniło nasze zakładane cele. Najważniejszym atutem rozwiązania była dla nas szybkość, forma oraz wygoda w operowaniu na dashboardach managerskich, umożliwiająca wykonywanie analiz danych ad-hoc (zarówno historycznych, jak i przekazywanych w czasie rzeczywistym) w celu weryfikacji hipotez oraz pozyskania dodatkowych wartości. Dane stały się łatwo dostępne, a ich demokratyzacja zwiększyła zaangażowanie naszych pracowników – podsumowuje Gaweł Boguta.