Impel dywersyfikuje portfel usług i zwiększa zysk operacyjny

impel logo

Zmniejszenie wartości przychodów o 3,3% od wartości uzyskanych w 2017 roku jest wynikiem realizacji przyjętej strategii działań, zmierzającej do obniżania zaangażowania kapitału i poprawy marży operacyjnej w wyniku wymiany kontraktów na bardziej rentowne. Wypracowany zysk operacyjny w wysokości 44,3 mln złotych jest o ponad 21% większy od wyników Grupy w poprzednim roku obrotowym.

W 2018 roku Grupa kontynuowała strategię zwiększania rentowności portfela zamówień poprzez renegocjację nieefektywnych ekonomicznie kontraktów. Dzięki konsekwentnie realizowanym działaniom udało się poprawić kluczowe wskaźniki ekonomiczne Grupy. Szczególnie jest to widoczne w przypadku wzrostu zysku operacyjnego, wzrostu rentowności we wszystkich segmentach naszej działalności oraz poprawy płynności finansowej – mówi Grzegorz Dzik, prezes Zarządu Impel S.A.

Grupa konsekwentnie poszukuje nowych kierunków rozwoju, które włącza do portfela usług. Została powołana nowa Grupa Produktowa – Cyberbezpieczeństwo. W tym roku weszła w życie Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która zobowiązała m.in. instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców z kluczowych sektorów gospodarki, takich jak: energetyka, transport, bankowość i finanse oraz służba zdrowia i farmacja do stworzenia systemu pozwalającego na podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych i awaryjnych z obszaru cyberbezpieczeństwa – podkreśla Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel S.A. Nasze dotychczasowe doświadczenie uzupełnimy o zadania i obowiązki nałożone przez regulacje. Chcemy oferować konkretne rozwiązania i jednocześnie wzmocnić i rozszerzyć możliwość współpracy z kluczowymi klientami Grupy.

W sposób ciągły, od wielu lat Grupa przykłada dużą wagę do procesu transformacji organizacji. Naszym zadaniem jest zwiększenie jakości obsługi klienta i zdolności do zarządzania portfelem zamówień w środowisku cyfrowym. Celem transformacji jest zintegrowanie procesów zarządczych, bezpośrednio i pośrednio zwiększających jakość pracy zarówno dla klienta, jak i pracownika oraz poprawa efektywności całej organizacji. Wykorzystanie procesowości, szeroko pojętej digitalizacji i robotyzacji pozwoli przenieść większość kluczowych procesów do środowiska cyfrowego. W Programie Zintegrowanego Zarządzania Procesowego chcemy między innymi wykorzystać doświadczenia naszej spółki Impel Business Solutions, która z sukcesem wdrożyła system efektywnej reakcji na potrzeby klientów w sektorze BPO – podkreśla Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel S.A.

[FM] Obszar Facility Management

W 2018 roku segment Facility Management (FM) zwiększył rentowność i wypracował zysk 18,1 milionów złotych. Przychody osiągnęły poziom 1 457 milionów złotych i były niższe o 126 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Wypowiedzenia nierentownych kontraktów pozwoliły na znaczącą poprawę wskaźników ekonomicznych segmentu, czego dobrym przykładem są wyniki w Grupie Produktowej Catering, gdzie konsekwentne negocjacje umów pozwoliły osiągnąć stabilne i pozytywne wyniki ekonomiczne oraz zwiększyć jakość świadczonych usług.

W segmencie FM Grupa pozyskała nowe przychody w sektorach: drogownictwa, przemysłu, handlu detalicznego i komunikacji. Zwiększono również portfel kontraktów w obszarze obsługi biurowców klasy A+. Warto podkreślić, że klienci z segmentu security coraz bardziej zwiększają udział technicznych systemów zabezpieczeń w realizacji usługi.

Od wielu lat Grupa pozyskuje kontrakty na ochronę dużych i prestiżowych wydarzeń odbywających się w Polsce. W tym roku największym tego typu wydarzeniem był Szczyt Klimatyczny ONZ (COP24) organizowany na przełomie listopada i grudnia w Katowicach. Grupa Impel była odpowiedzialna za usługi związane z bezpieczeństwem (m.in. ochrona mienia, kontrola dostępu, obsługa urządzeń skanujących) i za zapewnienie czystości na terenach konferencyjnych. Działania były realizowane na zlecenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które były operatorem logistycznym konferencji. Grupa Impel specjalizuje się w ochronie dużych i prestiżowych wydarzeń. Do takich na pewno trzeba zaliczyć Szczyt Klimatyczny w Katowicach (COP24) – najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej. Posiadamy ogromnie doświadczenie i potencjał, które pozwalają angażować się w tego typu wydarzenia – podsumowuje Jakub Dzik, wiceprezes Impel S.A. Z powodzeniem kontynuowaliśmy współpracę z organizatorami kluczowych imprez sportowych, takich jak Tour the Pologne, Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem oraz z kilkoma klubami piłkarskiej ekstraklasy i żużlowej ekstraligi.

[IS] Obszar Industrial Services

Obszar biznesowy Industrial Services, oferujący usługi wyspecjalizowane dla przemysłu, w 2018 roku zanotował ponad 18% wzrost przychodów, które wyniosły 301,2 milionów złotych. Zwiększyła się znacząco rentowność i poziom zysku operacyjnego, który osiągnął 7,3 milionów złotych.

Spółka Climbex S.A. wchodząca w skład obszaru Industrial Services, w 2018 roku otrzymała dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację innowacyjnej usługi, związanej z opracowaniem technologii ograniczającej ilości emitowanych szkodliwych gazów w procesie automatycznego czyszczenia zbiorników naftowych. Projekt pt. „Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych technologii dekontaminacji urządzeń i zbiorników produktów ropopochodnych w procesie ich automatycznego czyszczenia” jest realizowany we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym  z Krakowa. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 44% kosztów całego przedsięwzięcia, tj. 8,3 milionów zł.

[Digital Services & BPO] Obszar cyfryzacji i wsparcie procesów biznesowych

Segment Digital Services & BPO osiągnął przychody na poziomie 382,2 milionów złotych i wypracował zysk operacyjny w wysokości 5,5 mln zł. Impel Business Solutions, kluczowa spółka z segmentu, w 2018 roku zaktualizowała strategię działania poprzez zwiększenie koncentracji na sprzedaży dla klienta zewnętrznego (dotychczas koncentrowała się na obsłudze podmiotów wewnątrz Grupy). Zmiana ta spowodowała nowe podejście do oferowanych produktów i usług dla wszystkich klientów spółki. Wizją, która nam przyświeca jest przekształcenie Impel Business Solutions w zrobotyzowane Centrum Usług Procesowych. Realizujemy nasze działania w oparciu o zasadę 3xE – chcemy być Ekspertem, Edukatorem procesowym oraz Edukatorem robotyzacji i digitalizacji procesów. W tym celu ściśle współpracujemy ze spółkami eksperckimi wdrażającymi innowacyjne rozwiązania biznesowe w zakresie robotyzacji, programowania i wdrażania narzędzi RPA w systemie UiPath oraz optymalizacji procesowej w filozofii Lean Management – podsumowuje Jakub Dzik, wiceprezes zarządu Impel S.A.

Spółka SI-Consulting, Złoty Partner SAP, realizuje pełen zakres usług związanych z wdrażaniem oraz utrzymaniem systemów SAP na terenie Polski i Europy. W ramach bieżącej oferty posiada szeroki prospekt autorskich produktów i aplikacji, profesjonalne doradztwo, a także outsourcing informatyczny. Pozostając konkurencyjnym, a jednocześnie wpisując się w aktualne trendy rynkowe, SI-Consulting podlega ciągłej transformacji i inwestuje w rozwój profesjonalnego zaplecza. Obecnie trwają prace nad „szytymi na miarę” rozwiązaniami opartymi o Customer Experience, które poszerzą wachlarz zintegrowanej oferty spółki dla poszczególnych branż oraz sektorów.

Informacje o Grupie Impel

Impel to największa w Polsce grupa firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla instytucji i przedsiębiorstw. Posiada ponad 29-letnie doświadczenie we współpracy z wymagającymi Klientami. Impel oferuje kompleksowe rozwiązania optymalizujące obszary organizacji pracy, doboru technologii oraz zarządzania personelem. Grupa oferuje największą na rynku polskim liczbę usług dla biznesu w następujących obszarach:

  • [FM] Obsługa nieruchomości m.in.: utrzymanie czystości, ochrona osób i mienia, serwis techniczny, opieka nad pacjentem, catering, rental odzieży,
  • [IS] Usługi dla przemysłu m.in.: czyszczenie przemysłowe, wsparcie utrzymania ruchu, usługi remontowo-budowlane, zintegrowana obsługa nieruchomości,
  • [DS&BPO] Obsługa procesów biznesowych i IT m.in.: obsługa księgowa, obsługa kadrowo-płacowa, zarzadzanie dokumentami, doradztwo podatkowe, infrastruktura informatyczna,

Grupa Impel obsługuje około 5 tys. Klientów na terenie całego kraju. Zarządza pracą 60 tys. osób. W filozofię działania Grupy Impel wpisane jest wspieranie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych oraz troska o osoby potrzebujące pomocy. Impel wspiera aktywność sportową dzieci i młodzieży oraz Fundację ProCuro. Ponadto Grupa Impel wraz z Fundacją „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” we Wrocławiu wsparła budowę nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej – „Przylądek Nadziei” dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.