Fuzje i przejęcia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Fuzje i przejęcia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Na rynku M&A w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w 2019 roku odnotowano 726 transakcji, to jest tyle samo co rok wcześniej. Wskazuje to na odporność regionu w obliczu globalnych czynników gospodarczych, jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez Mazars we współpracy z Mergermarket.

Raport „Investing in CEE: Inbound M&A report 2019/2020” ( „Inwestowanie w regionie CEE: zagraniczne transakcje M&A – Raport 2019/2020″ ) stanowi przegląd transakcji zagranicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu 2019 roku, zawiera również prognozy wyzwań i możliwości w nadchodzących miesiącach.

Rynek fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej w 2019 roku

Na 726 transakcji M&A w regionie CEE w ubiegłym roku, 40% stanowiły transakcje inwestorów spoza regionu. Procent ten był taki sam w ciągu czterech poprzednich lat. Wskazuje to na ciągłą atrakcyjność regionu dla inwestorów międzynarodowych, pomimo globalnego pogorszenia koniunktury.

W przeciwieństwie do wolumenu transakcji, łączna wartość transakcji publicznych w regionie CEE spadła o 12% w 2019 roku, to jest do równowartości 42,3 mld euro. Może to wskazywać na mniejszą liczbę transakcji o dużej wartości, warto też zauważyć, że ta wartość nominalna nie uwzględnia tych transakcji, których wartość nie została ujawniona publicznie. Zaliczają się do nich dwie inwestycje w ramach projektu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w rosyjskiej Arktyce, które prawdopodobnie przedstawiały znaczną wartość.

Unikalne połączenie zalet strategicznych nadal stanowi o atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej dla inwestorów, zaś gospodarcze zróżnicowanie regionu okazuje się być jednym z jego głównych atutów. „Lokalizacja to nasza wyraźna przewaga konkurencyjna, konkurencja w której wygrywamy zarówno z bardziej rozwiniętymi gospodarkami Europy Zachodniej, jak i szybko rozwijającymi się rynkami Azji i Bliskiego Wschodu. Dla wielu inwestorów region przynosi korzyści, możliwe do uzyskania w obydwóch wyżej wspomnianych częściach świata”, wyjaśnia Michel Kiviatkowski, Lider Usług Doradztwa Finansowego na Europę Środkowo-Wschodnią w Mazars i Partner Zarządzający Mazars w Polsce.

Perspektywy na rok 2020

Inwestorzy nie mogą całkowicie pominąć wyzwań związanych z rynkiem transakcyjnym, tym bardziej że większość z nich pochodzi spoza regionu. Jednym z największych atutów Europy Środkowo-Wschodniej  jej silne powiązania z rynkami w innych regionach. Czyni ją to również bardziej podatną na globalne wstrząsy, takie jak Covid-19. Niemniej jednak silne fundamenty regionu oznaczają, że jest on dobrze przygotowany do powrotu na drogę wzrostu gospodarczego, gdy tylko sytuacja się ustabilizuje.

Inne kluczowe wnioski raportu:

  • Rosja, jako najbardziej zaludniony rynek i największa gospodarka w regionie, po raz kolejny zostaje liderem transakcji regionalnych, nawet przy zachowanych wobec niej sankcjach. Wartość transakcji utrzymuje się na stałym poziomie 21,5 mld euro przy 167 transakcjach, w porównaniu ze 159 transakcjami w roku poprzednim. Cztery z dziesięciu największych transakcji w regionie i trzy z pięciu największych miały miejsce w Rosji, w tym największa transakcja w tym roku, w wyniku której Japonia Arctic LNG za 2,6 mld euro przejęła 10% udziałów w projekcie Arctic LNG 2.

  • Jeśli chodzi o transakcje napływające do regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w 2019 roku Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród krajów docelowych co do ilości – 65 transakcji w porównaniu z 51 w poprzednim roku. Łączna wartość transakcji przychodzących w Polsce również wzrosła ponad dwukrotnie, z 1,9 mld euro do 4,6 mld euro.

  • Silne branże przemysłowe regionu CEE nadal były magnesem dla największej ilości transakcji zagranicznych (56). Były to jednak głównie małe lub średnie transakcje, których łączna wartość wyniosła 1,1 mld euro, co stanowi znaczny spadek w stosunku do 5,5 mld euro w poprzednim roku. Energetyka i usługi użyteczności publicznej pozostają głównym sektorem pod względem wartości, a łączna wartość transakcji przychodzących wyniosła prawie 7,6 mld euro, w porównaniu z 7,4 mld euro w 2018 roku, co wskazuje na wysoką wartość jednostkową transakcji w tym sektorze.

  • Zarówno międzynarodowe, jak i regionalne firmy private equity w regionie CEE pozostają atrakcyjne– w przeciwieństwie do powolnego wzrostu i niskich przychodów w wielu rozwiniętych krajach, region CEE oferuje najbardziej pożądane wartości ponieważ przedsiębiorstwa osiągają dojrzałość lub konsolidują się. Działalność private equity nadal odnotowuje wzrost, w 2019 roku w regionie miało miejsce 69 wykupów, o dwa więcej niż w 2018 roku.

Pełna treść raportu jest dostępna pod tym linkiem:

https://pol.mazars.pl/Strona-glowna/Aktualnosci/Nasze-publikacje/Raporty-i-badania/Investing-in-CEE-Inbound-M-A-report-2019-2020